อิทธิฤทธิ์จีน เหนือแผ่นดินแคนาดา บทเรียนสำหรับชาติไทย โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 11 พ.ค. 2563